• Ценовник

  Ценовник за школску 2017/2018. годину

 

Накнаде за школарине

Основне академске студије - самофинансирајући студенти 30.000,00
Мастер академске студије - самофинансирајући студенти 50.000,00
Докторске академске студије - самофинансирајући студенти 80.000,00

Студенти који при упису године студија уплате цео износ школарине остварују попуст од 20%.

Студенти који најкасније до 21. 1. 2018. године уплате цео износ школарине остварују попуст од 10%.

Студенти школарину могу да плате у највише 10 једнаких рата најкасније до 31. 8. 2018. године.


Накнаде за упис на Основним и Мастер академским студијама

пријава на конкурс за упис 3.500,00
накнада за студентске активности и осигурање 3.500,00
за понављање уписа године основних академских студија (самофинансирајући студенти) 500,00 динара по боду за неположени предмет, а највише до износа школарине
за понављање уписа године мастер академских студија (самофинансирајући студенти) 800,00 динара по боду за неположени предмет, а највише до износа школарине

Остале накнаде за Основне и Мастер академске студије

за пријаву испита након прве две бесплатне пријаве (самофинансирајући студенти) 400,00 по испиту
за пријаву испита након прве три бесплатне пријаве (буџетски студенти) 200,00 по испиту
додатна накнада за пријаву испита након истека рока за пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти) 200,00 по испиту
полагање испита пред комисијом на захтев студента (буџетски и самофинансирајући студенти) 500,00
за техничку обраду и свечано уручење дипломе 4.000,00
за издавање дупликата дипломе 2.000,00
за издавање дупликата додатка дипломе 2.000,00
за издавање дупликата индекса 2.000,00
на име исписа са Факултета 3.000,00
накднадно поништавање испита 2.000,00
накнада за издавање уверења о положеним испитима студентима на буџету за наставак школовања осим за наставак школовања на Факултету техничких наука у Новом Саду (студијски програм Грађевинско инжењерство) 5.000,00
накнада за издавање уверења о положеним испитима самофинансирајућим студентима 2.000,00
накнада за признавање положених испита на другој високошколској установи 800,00 по испиту
за пријаву и одбрану дипломског рада за студенте који су уписали студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 10.000,00
за пријаву и одбрану мастер рад за студенте који су уписали мастер студије по студијском програму из 2008. године 6.000,00
за издавање превода дипломе за студенте који су завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 4.000,00
за издавање превода уверења о дипломирању за студенте који су завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 2.000,00
за издавање овереног наставног плана и програма за студенте који су завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 2.000,00
за издавање посебних потврда 2.000,00

Накнаде за Докторске академске студије

пријава на конкурс за упис, студентске активности и осигурање 3.500,00
први пут упис на прву или другу годину студија 80.000,00
поновљена година студија (прва или друга година) 40.000,00
поновљена година студија више од једанпут (прва или друга година) 1.330,00 по боду за неположени испит
трећа година - израда дисертације 80.000,00
поновљена трећа година 40.000,00

Кандидатима у радном односу на Факултету се не наплаљују накнаде за пријаву, преглед и одбрану докторске дисертације

 

  

Жиро рачун

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву:

 

Број жиро рачуна: 840-1042666-89

Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

 

 

ШтампаЕл. пошта

Casino Bonus at bet365 uk