folder Pravilnici

Documents

pdf Одлука о Изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГ Краљево - одлука бр. 627 од 18.5.2018. године (53 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 - 2 (54 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 (72 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2017 (60 preuzimanja)
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (81 preuzimanje)
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli prihoda (227 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izboru saradnika van radnog odnosa (344 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o merilima školarine (475 preuzimanja) Popularno
pdf Odluka o odredjivanju lica za prijem informacije i vodjenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem (687 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (748 preuzimanja) Popularno
pdf Pravlnik o izboru u istraživačka, naučna i stučna zvanje (957 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta i Kragujevcu (903 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu (6815 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika FMGKV (2537 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o metodologiji rangiranja studenata pri upisu godine studija, izboru modula i izbornih predmeta na OAS (2654 preuzimanja) Popularno
pdf Pravinik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (2346 preuzimanja) Popularno
pdf Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara (10460 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o zaštiti od požara (6445 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (3135 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2349 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o upisu studenata (2422 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju (2435 preuzimanja) Popularno
pdf Pravnilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (2737 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izvođenju pristupnog predavanja (3846 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (8771 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda (4394 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (3649 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obavljanju stručne prakse studenata (3671 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika (2707 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja u skladu sa odredbama zakona o visokom obrazovanju (4194 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o polaganju završnog ispita na osnovnim i diplomskim akademskim studijama (3488 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik za postupak sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika (2930 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti (4561 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o radu biblioteke (2751 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o sprovođenju aktivnosti u Inovacionom centru za informatičke tehnologije (2398 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (2788 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama drugog stepena (2324 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama prvog stepena (2556 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o disciplini i ponašanju zaposlenih (3876 preuzimanja) Popularno
Casino Bonus at bet365 uk