folder Pravilnici

Documents

pdf Одлука о Изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГ Краљево - одлука бр. 627 од 18.5.2018. године (34 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 - 2 (36 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 (49 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2017 (44 preuzimanja)
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (62 preuzimanja)
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli prihoda (210 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izboru saradnika van radnog odnosa (327 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o merilima školarine (459 preuzimanja) Popularno
pdf Odluka o odredjivanju lica za prijem informacije i vodjenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem (672 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (732 preuzimanja) Popularno
pdf Pravlnik o izboru u istraživačka, naučna i stučna zvanje (942 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta i Kragujevcu (885 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu (6801 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika FMGKV (2521 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o metodologiji rangiranja studenata pri upisu godine studija, izboru modula i izbornih predmeta na OAS (2640 preuzimanja) Popularno
pdf Pravinik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (2328 preuzimanja) Popularno
pdf Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara (10440 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o zaštiti od požara (6428 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (3118 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2333 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o upisu studenata (2407 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju (2421 preuzimanje) Popularno
pdf Pravnilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (2720 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izvođenju pristupnog predavanja (3830 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (8756 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda (4378 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (3632 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obavljanju stručne prakse studenata (3654 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika (2692 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja u skladu sa odredbama zakona o visokom obrazovanju (4180 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o polaganju završnog ispita na osnovnim i diplomskim akademskim studijama (3473 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik za postupak sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika (2916 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti (4546 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu biblioteke (2735 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sprovođenju aktivnosti u Inovacionom centru za informatičke tehnologije (2383 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (2771 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama drugog stepena (2308 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama prvog stepena (2542 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o disciplini i ponašanju zaposlenih (3860 preuzimanja) Popularno
Casino Bonus at bet365 uk