folder Pravilnici

Documents

pdf Одлука о Изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника ФМГ Краљево - одлука бр. 627 од 18.5.2018. године (71 preuzimanje)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 - 2 (72 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2018 (97 preuzimanja)
pdf Izmene Pravilnika o radu 2017 (79 preuzimanja)
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta (103 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli prihoda (247 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izboru saradnika van radnog odnosa (363 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o merilima školarine (494 preuzimanja) Popularno
pdf Odluka o odredjivanju lica za prijem informacije i vodjenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem (706 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (767 preuzimanja) Popularno
pdf Pravlnik o izboru u istraživačka, naučna i stučna zvanje (975 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta i Kragujevcu (922 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu (6835 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje saradnika FMGKV (2555 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o metodologiji rangiranja studenata pri upisu godine studija, izboru modula i izbornih predmeta na OAS (2673 preuzimanja) Popularno
pdf Pravinik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (2364 preuzimanja) Popularno
pdf Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara (10487 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o zaštiti od požara (6465 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (3154 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2367 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o upisu studenata (2441 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju (2454 preuzimanja) Popularno
pdf Pravnilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (2756 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izvođenju pristupnog predavanja (3867 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (8790 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda (4416 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (3668 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obavljanju stručne prakse studenata (3690 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika (2727 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja u skladu sa odredbama zakona o visokom obrazovanju (4213 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o polaganju završnog ispita na osnovnim i diplomskim akademskim studijama (3507 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik za postupak sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika (2950 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti (4580 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o radu biblioteke (2770 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o sprovođenju aktivnosti u Inovacionom centru za informatičke tehnologije (2417 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (2807 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama drugog stepena (2343 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama prvog stepena (2575 preuzimanja) Popularno
pdf Pravila o disciplini i ponašanju zaposlenih (3895 preuzimanja) Popularno
Casino Bonus at bet365 uk