folder Dokumenti Univerziteta

Documents

pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu (4276 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o donošenju studijskog programa (4315 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova (4553 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu (4346 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o načinu i procedurama realizacije međunarodnih projekata kojima rukovodi ili čiji je koordinator Univerzitet (4231 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu (4450 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije Univerziteta (4321 preuzimanje) Popularno
pdf Pravilnik o udžbenicima na Univerzitetu u Kragujevcu (4303 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu (4297 preuzimanja) Popularno
pdf Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi (2697 preuzimanja) Popularno
pdf Statut Univerzitet u Kragujevcu (5608 preuzimanja) Popularno
Casino Bonus at bet365 uk