Александар Николић одбранио докторску дисертацију

nikolic-7

Дана 30.1.2018. године кандидат Александар Николић дипл. маш. инж. одбранио је докторску дисертацију под насловом „Статичка и динамичка анализа еластичних штапова променљивог пресека методом дискретизације на круте сегменте“ на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Ментор кандидата током израде дисертације био је др Славиша Шалинић, ванредни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације била је у следећем саставу:

 • др Михаило Лазаревић, редовни професор - председник комисије
  Машински факултет Универзитета у Београду
  Ужа научна област: Механика
 • др Александар Обрадовић, редовни професор - члан комисије
  Машински факултет Универзитета у Београду
  Ужа научна област: Механика
 • др Србољуб Симић, редовни професор - члан комисије
  Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
  Ужа научна област: Механика
 • др Радован Булатовић, редовни професор - члан комисије
  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу
  Ужа научна област: Механика и механизми
 • др Гордана Богдановић, ванредни професор - члан комисије
  Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
  Ужа научна област: Примењена механика.

Одбраном докторске дисертације Александар Николић дипл инж маш стиче право на промоцију у научно звање доктора наука – машинско инжењерство, која се обавља на Универзитету у Крагујевцу.

Галерија

ШтампаЕл. пошта

Casino Bonus at bet365 uk