English   Srpski

др Владимир Стојановић

Image
Основни подаци
Име и презиме Владимир Стојановић
Катедра Аутоматско управљање и флуидна техника
Ужа научна област Аутоматско управљање и флуидна техника 
Датум последњег избора у звање 16.9.2022. године
Стручна спрема Доктор наука – машинско инжењерство
Звање Ванредни професор
Функција  
ORCID број 0000-0002-6005-2086 
Истраживачка област Т125 - Аутоматизација, роботика, контролни инжењеринг
Kабинет Стара зграда, кабинет 107
Број локала 167
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас