English   Srpski

Владимир Ђорђевић

Image
Основни подаци
Име и презиме Владимир Ђорђевић
Катедра Аутоматско управљање и флуидна техника
Ужа научна област Аутоматско управљање и флуидна техника
Датум последњег избора у звање 18.1.2022. године
Стручна спрема Дипломирани машински инжењер
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0002-4927-7225
Истраживачка област Аутоматизација, роботика, контролни инжењеринг
Kабинет Стара зграда, кабинет 107
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас