English   Srpski

др Љубиша Дубоњић

Image
Основни подаци
Име и презиме Љубиша Дубоњић
Катедра Аутоматско управљање и флуидна техника
Ужа научна област Аутоматско управљање и флуидна техника
Датум последњег избора у звање 22.12.2022. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Ванредни професор
Функција Секретар катедре
ORCID број 0000-0002-4945-6194
Истраживачка област Аутоматско управљање и флуидна техника
Kабинет Стара зграда, кабинет 112
Број локала 172
Број мобилног 064 893 8850
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас