Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Folder Dokumenti Univerziteta

Documents

Toggle Title Date
pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu ( pdf, 837 KB ) (6779 downloads) Popular
pdf Pravilnik o donošenju studijskog programa ( pdf, 519 KB ) (7095 downloads) Popular
pdf Pravilnik o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova ( pdf, 3.02 MB ) (7310 downloads) Popular
pdf Pravilnik o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu ( pdf, 750 KB ) (7140 downloads) Popular
pdf Pravilnik o načinu i procedurama realizacije međunarodnih projekata kojima rukovodi ili čiji je koordinator Univerzitet ( pdf, 1.01 MB ) (6950 downloads) Popular
pdf Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu ( pdf, 372 KB ) (7152 downloads) Popular
pdf Pravilnik o postupku provere plagijarizma ( pdf, 4.57 MB ) (2353 downloads) Popular
pdf Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije Univerziteta ( pdf, 267 KB ) (7221 downloads) Popular
pdf Pravilnik o udžbenicima na Univerzitetu u Kragujevcu ( pdf, 419 KB ) (6918 downloads) Popular
pdf Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu ( pdf, 242 KB ) (7114 downloads) Popular
pdf Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi ( pdf, 582 KB ) (4802 downloads) Popular
pdf Statut Univerzitet u Kragujevcu ( pdf, 8.32 MB ) (9273 downloads) Popular
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас