Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

 • Почетна
 • Енергетика и заштита животне средине

Енергетика и заштита животне средине

Циљ катедре за Енергетику и заштиту животне средине је школовање будућих лиценцираних инжењера – одговорних пројектаната. Предмети које нуди Катедра прожимају 4 правца инжењерског деловања, а баве се оспособљавањем студената да пројектују:

 • системе грејања, вентилације, климатизације и хлађења,
 • уређаје и системе из области термоенергетике, процесне технике и индустријске енергетике (котлове, пећи, размењиваче топлоте, парне системе , топлотне пумпе),
 • уређаје, системе и процесе за коришћење обновљивих извора енергије (геотермалне, соларне, хидро енергије и биомасе),
 • уређаје, системе и процесе за заштиту животне средине.
Шеф катедре
др Раде Карамарковић
Наставници
др Раде Карамарковић, др Миљан Марашевић
Сарадници
Ненад Стојић, Милош Николић
Истраживачи
Ђорђе Новчић
Стипендисти
Драгиша Шимуновић

 

 

 

 

 

 

 

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас