English   Srpski

Ђорђе Новчић

Image
Основни подаци
Име и презиме Ђорђе Новчић
Катедра Енергетика и заштита животне средине
Ужа научна област Машинско инжењерство
Датум последњег избора у звање 29.8.2019. године
Стручна спрема Мастер инжењер машинства
Звање Истраживач сарадник
Функција  
ORCID број  
Истраживачка област  
Kабинет Нова зграда, кабинет 225
Број локала 145, 146
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас