English   Srpski

др Милош Николић

Image
Основни подаци
Име и презиме Милош Николић
Катедра Енергетика и заштита животне средине
Ужа научна област Енергетика и заштита животне средине
Датум последњег избора у звање 16.11.2022. године
Стручна спрема Доктор наука – машинско инжењерство
Звање Доцент
Функција Секретар катедре
ORCID број 0000-0002-4610-7458
Истраживачка област

T140, T200, T270

Енергетика и заштита животне средине

Kабинет Нова зграда, кабинет 225
Број локала 145, 146
Број мобилног 069 39 69 037
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас