English   Srpski

др Раде Карамарковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Раде Карамарковић
Катедра Енергетика и заштита животне средине
Ужа научна област Енергетика и заштита животне средине
Датум последњег избора у звање 10.11.2021. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Ванредни професор
Функција Шеф катедре
ORCID број 0000-0003-2607-7041
Истраживачка област Топлотна техника и заштита животне средине
Kабинет Нова зграда, кабинет 225
Број локала 145
Број мобилног 064 500 9486
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас