English   Srpski

Горан Бошковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Горан Бошковић
Катедра Енергетика и заштита животне средине
Ужа научна област

Инжењерство заштите на раду

Датум последњег избора у звање 9.2.2023. године
Стручна спрема Мастер инжењер машинства
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0002-4597-922X
Истраживачка област  
Kабинет нова зграда
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас