Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Kонструкције и пројектовање у машиноградњи

Катедра за конструкције и пројектовање у машиноградњи оријентисана је на две научне области – ''Механизацију и носеће конструкције'' и ''Железничко машинство и испитивање конструкција''. У фокусу истраживања налази се широкa палетa инжењерских објеката из области транспортних уређаја и система, железничких возила, металних конструкција, дизалица, лифтова, грађевинских и рударских машина, фабричких постројења, сладишних и дистрибутивних система, итд.

Катедра има дугогодишњу традицију у сарадњи са привредом и веома значајне референце у научно-истраживачком раду, које су пак препознатљиве у домаћим и међународним оквирима. Наставници и сарадници Катедре поседују велико практично искуство у решавању конкретних инжењерских проблема, што у комбинацији са савременим научним трендовима и достигнућима представља основу наставног процеса на свим нивоима студија.

У оквиру наставних предмета на посебно прилагођен и систематичан начин изучавају се актуелне методе моделирања, прорачуна, пројектовања и експерименталног испитивања широког спектра инжењерских конструкција. Посебна пажња посвећена је примени најсавременијих софтверских алата за 3D CAD моделирање, МКЕ прорачуне, симулације, итд., што представља основу за израду дипломских и мастер радова студената. Значајан део наставе изводи се у факултетским лабораторијама и кроз посете привредним организацијама, чиме студенти стичу реалан осећај за објекте који се изучавају.

Потврда успешног рада Катедре је чињеница да су њени свршени студенти традиционално признати у земљи и иностранству и запошљавају се неретко и пре завршетка студија, а највећи број њих представља лидере у својим срединама.

Шеф катедре
др Драган Петровић
Наставници
др Драган Петровић, др Миле Савковић, др Милан Бижић, др Небојша Богојевић, др Небојша Здравковић, др Горан Марковић
Сарадници
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram