English   Srpski

Маријана Јанићијевић

Image
Основни подаци

 

Име и презиме Маријана Јанићијевић
Катедра Грађевинарство
Ужа научна област Теорија конструкција
Датум последњег избора у звање 22.12.2021. године
Стручна спрема Мастер инжењер грађевинарства
Звање Асистент
Функција  
ORCID број

0000-0003-1215-9070

Истраживачка област Теорија конструкција
Kабинет Нова зграда
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас