Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Центар и лабораторија за акустику и техничку дијагностику

Центар за акустику и техничку дијагностику

Лабораторија за акустику и техничку дијагностику

Бавe испитивањем акустичких својстава уређаја и материјала, заштитом урбаних средина од буке и техничком дијагностиком.

lab-aku-1 lab-aku-2

УСЛУГЕ:

 • Мерење, описивање и оцењивање буке према акредитованим методама: SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2
 • Оцена звучне изолације у зградама и звучне изолације грађевинских елемената од ваздушног звука и звука удара, у складу са серијом стандарда SRPSEN ISO 717
 • Одређивање нивоа звучне снаге и звучне енергије извора буке на основу звучног притиска према SRPS EN ISO 3746
 • Одређивање нивоа звучне снаге извора буке на основу интензитета звука применом серије стандарда SRPSEN ISO 9614
 • Одређивање отпорности струјању ваздуха према валидованој методи SRPS ISO 9053 у циљу одређивања коефицијента звучне апсорпције порозних материјала
 • Заштита од буке: индустријских извора, саобраћаја, извора у пословно-стамбеним објектима – Израда свих врста пројеката
 • Мапирање индустријске и саобраћајне буке применом сопственог софтверског решења Bel-Čo
 • Акустичко зонирање
 • Израда софтверских решења за подршкупредузећима у имплементацији модерних стратегија одржавања
 • Мерење и вредновање вибрација на ротирајућим и неротирајућим деловима машина према SRPSISO 20816-1
 • Мерење и анализа енвелопног спектра убрзања
 • Балансирање у две равни базирано на мерењу вибрација и фазе
 • Заштита од вибрација
 • Консалтинг по питању буке и вибрација у оквиру услова за добијање Српског и CE знака усаглашености.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Бранко Радичевић, доцент
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram