Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Центар и Лабораторија за спајање и испитивање материјала

Центар за спајање и испитивање материјала нуди све врсте механичких испитивања материјала, испитивање без разарања и заваривање и репарација специјалних заварених конструкција које се не раде у индустријским условима (специјални материјали, разнородни материјали, репарација прслина и ревитализација оштећених машинских конструкција)

cesim 1    cesim 3

Aктивности

 • Услуге обуке за међународног инжењера заваривања и обуке заваривача за гасни и МИГ/МАГ поступак.
 • Атестирање заварених конструкција и квалификација технологије заваривања, испитивање материјала и заварених конструкција.
 • Пројектовање технологије заваривања и пројектовање заварених конструкција.
 • Вођење послова надзора (гасоводи, топловоди, цевоводи)
 • Испитивање заварљивости материјала.

Резултати

 • Обуке заваривача за гасни и МИГ/МАГ поступак.

Опрема

 1. Опрема за гасни поступак заваривања.
 2. Софтвери за симулације тачкастог електротпорног и МИГ/МАГ поступка заваривања.

Контакт

др Мишо Бјелић, доцент

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, Србија

E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Телефон: 036/383-269

cesim 5                     cesim 4

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram