Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Центар и Лабораторија за топлотну технику и заштиту животне средине

Центар за топлотну технику и заштиту животне средине

Лабораторија за топлотну технику и заштиту животне средине

Области истраживања

Центар остварује сарадњу са привредом преко пројектовања, испитивања и мерења, и пружања ревизорских услуга, едукације и судских вештачења из области термоенергетике и заштите животне средине.

Центар за топлотну технику и заштиту животне средине је решењем бој 353-01-00086/2011-03 од 16.05.2011. године овлашћен за мерење емисије.

pdfРешење

pdfСертификат

Пројектовање и извођење

Особље и сарадници центра су оспособљени за извођење и извели су велики број научно - истраживачких, истра живачко - развојених и пројекта за потребе привреде из следећих области:

 • рационализације у потрошњи топлотне енергије
 • пројектовање постројења за грејање, климатизацију и вентилацију
 • пројектовање расхладних постројења
 • пројектовање и извођење кула за хлађење воде
 • пројектовање система за искоришћење геотермалне енергије
 • пројектовање и извођење постројења за заштиту животне средине
  • постројења за заштиту ваздуха
  • постројења за производњу и пречишћавање вода
  • постројења за уклањање и термичко третирање чврстих отпадака

Испитивања и мерења

Центар поседује овлашћења надлежних министарстава за:

 • контролу процеса сагоревања
 • мерење емисије полутаната који загађују ваздух
 • преглед, испитивање топлотних уређаја и машина са издавањем стручних налаза-атеста о примењеним мерама заштите на раду

pdfАнкета за кориснике услуга

Руководилац Центра и Лабораторије

др Миљан Марашевић, дипл. маш. инж.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакт

Адреса:
Доситејева 19, 36000 Краљево, Република Србија

Телефон/факс:
+381 (0)36 383 269, 383 377

Емаил:

Жиро рачун:
840-1042666-89

 

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram