Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Центар и Лабораторија за железничко машинство и испитивање конструкција

Центар за железничко машинство и испитивање конструкција

Лабораторија за железничко машинство и испитивање конструкција

Центар и Лабораторија представљају научно-истраживачке целине у оквиру Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. Поседују дугогодишње искуство у едукативном процесу, научно-истраживачком раду, као и решавању конкретних проблема за потребе привредних субјеката из области производње, експлоатације, прорачуна и испитивања железничких возила и машинских конструкција.

Centar za železnička vozila

Делатност

 • Статичка испитивања железничких возила
 • Испитивања торзионе крутости железничких возила
 • Испитивања кочнице железничких возила у месту
 • Испитивања кочнице железничких возила у вожњи
 • Динамичка испитивања железничких возила на судар
 • Динамичка испитивања железничких возила у вожњи
 • Испитивање елемената огибљења железничких возила на замор
 • Статичка испитивања машинских конструкција
 • Динамичка испитивања машинских конструкција
 • Саветодавне услуге из области железничког машинства и испитивања конструкција
 • Обуку у области железничког машинства и испитивања конструкција
 • Развој производа у области железничког машинства и испитивања конструкција

Ресурси

 • Лабораторија за испитивање машинских конструкција
 • Савремена мерна опрема за експериментална испитивања железничких возила, машинских конструкција и опреме
 • Савремени софтверски пакети за 3Д моделирање и прорачун конструкција применом МКЕ

Руководилац Центра и Лабораторије

др Драган Петровић, редовни професор
Тел.: +381 (0)36 383-377
Моб. тел.: +381(0)64 89-38-825
Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лабораторија за испитивање машинских конструкција

др Милан Бижић, доцент
Тел.: +381 (0)36 383-377
Моб. тел.: +381 (0)64 29-44-802
Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Референце

Пројекти

На страници

Публикације

На страници

 

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram