Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Национални пројекти

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву учествује на следећим националним пројектима Министарства за просвету, науку и технологију Републике Србије:

Назив пројекта: Механика нелинеарних и дисипативних система – савремени модели, анализа и примене
Ознака пројекта: ОН174016

Назив пројекта: Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене
Ознака пројекта: ОН174025

Назив пројекта: Повећање енергетске ефикасности постројења за производнњу топлотне енергије помоћу аутоматког управљања
Ознака пројекта: ТР 33026

Назив пројекта: Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе
Ознака пројекта: ТР 33027

Назив пројекта: Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна
Ознака пројекта: ТР 35006

Назив пројекта: Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезорјентацију пилота
Ознака пројекта: ТР 35023

Назив пројекта: Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа
Ознака пројекта: ТР 35031

Назив пројекта: Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената
Ознака пројекта: ТР 35037

Назив пројекта: Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације
Ознака пројекта: ТР 35038

Назив пројекта: Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина
Ознака пројекта: ТР 37020

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram