Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Техничка решења

На овој страници можете наћи техничка решења произашла са рада на пројекатима.

Пројекат Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина - ТР 37020 - Urban Noise

 1. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, Aleksandra Petrović, Slobodan Todosijević, "Reverberaciona komora" PDF
 2. Zlatan Šoškić, Zoran Petrović, Branko Radičević i Nebojša Bogojević, “Softver za proračun lokalnih mapa buke” PDF
 3. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, “Zvučna zaštita od industrijskih postrojenja u fabrici iverice u Ivanjici” PDF
 4. Zoran Petrović, Branko Radičević, Nebojša Bogojević i Jelena Tomić, “Baza podataka o izvorima buke u urbanoj sredini PDF
 5. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov,”Akustičko zoniranje teritorije grada Niša” PDF
 6. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov,NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja u urbanim sredinama” PDF

Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина грађевинске и транспортне механизације ТР 35038

 1. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић, "Зглобна веза за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера" PDF
 2. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић, "Лабораторијско постројење зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера (M83), 2015" PDF

 

 

 

 

 

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram