Техничка решења

На овој страници можете наћи техничка решења произашла са рада на пројекатима.

Пројекат Развоја енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе, ТР 33027.

Техничко решење број 1: ИСТОСМЕРНИ РЕАКТОР СА СИСТЕМОМ ЗА ПРЕДГРЕВАЊЕ ВАЗДУХА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ  PDF 

Аутори решења: др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, др Анђела Лазаревић, Ненад Стојић, Милош Николић

Техничко решење број 2: ХОРИЗОНТАЛНО ЛОЖИШТЕ НА ДРВНИ ПЕЛЕТ И СЕЧКУ ЗА ТЕРМИЧКЕ СНАГЕ ОД 10 ДО 35 kW PDF 

Аутори решења: др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, Милан Марјановић

Техничко решење број 3: ЛОЖИШТЕ СА СИСТЕМОМ ЗА САМОЧИШЋЕЊЕ СТАКЛА ПЕЛЕТ КАМИНА BIOLUX 20 PDF

Аутори решења: др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, Ненад Стојић, Милош Николић, Ђорђе Новчић

Аутори решења: др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, др Анђела Лазаревић, Ненад Стојић, Милош Николић

Пројекат Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина - ТР 37020 - Urban Noise

  1. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, Aleksandra Petrović, Slobodan Todosijević, "Reverberaciona komora" PDF
  2. Zlatan Šoškić, Zoran Petrović, Branko Radičević i Nebojša Bogojević, “Softver za proračun lokalnih mapa buke” PDF
  3. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, “Zvučna zaštita od industrijskih postrojenja u fabrici iverice u Ivanjici” PDF
  4. Zoran Petrović, Branko Radičević, Nebojša Bogojević i Jelena Tomić, “Baza podataka o izvorima buke u urbanoj sredini PDF
  5. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov,”Akustičko zoniranje teritorije grada Niša” PDF
  6. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov,NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja u urbanim sredinama” PDF

Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина грађевинске и транспортне механизације ТР 35038

  1. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић, "Зглобна веза за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера" PDF
  2. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић, "Лабораторијско постројење зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера (M83), 2015" PDF

 

 

 

 

 

Штампа

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас