English   Srpski

Основне академске студије - Грађевинско инжењерство - Изборни предмети

 

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН
Предмети изборног блока 1
1. ГОС1610 Увод у примену рачунара АО И 2 2 0 6
2. ГОС1620 Основе програмирања АО И 2 2 0 6
Предмети изборног блока 2
1. ГОС2510 Рачунарско цртање у грађевинарству АО И 2 2 0 6
2. ГОС2520 Инжењерска графика АО И 2 2 0 6
Предмети изборног блока 3
1. ГОС2610 Пословне комуникације и презентације АО И 2 0 0 3
2. ГОС2620 Инжењерска економија и социологија рада у грађевинарству АО И 2 0 0 3
Предмети изборног блока 4
1. ГОС4410 Енергетска ефикасност у зградарству СА И 2 1 0 6
2. ГОС4420 Дејства на објекте СА И 2 1 0 6
Предмети изборног блока 5
1. ГОС5610 Енглески језик за инжењере АО И 1 1 0 3
2.

ГОС5620

Енглески језик АО И 1 1 0 3
Предмети изборног блока 6
1. ГОС6410 Системи аутоматског управљања у грађевинарству СА И 2 2 0 6
2. ГОС6420 Грађевинска механизација СА И 2 2 0 6
3. ГОС Заштита од буке у грађевинарству СА И 3 1 1 6

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас