English   Srpski

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА

Универзитет у Крагујевцу позива студенте на студијама првог и другог степена да се пријаве за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи, која ће се реализовати у периоду од 16. фебруара до 30. јуна 2023. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма.

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.

Пријаву за праксу могуће је поднети до 31. јануара.

За студенте студијског програма Грађевинско инжењерство на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, доступна су два места у Градској управи Града Крагујевца.

Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор. Више информација о програму и начину пријаве можете наћи овде.

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас