English   Srpski

Часопис ИМК-14 Истраживање и развој

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је издавач научног часописа ИМК-14 Истраживање и развој. Часопис се налази на web адреси: https://www.imk14-rad.com/

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас