English   Srpski

Основне академске студије - Грађевинско инжењерство - Обавезни предмети

 

Р. бр.Шифра предметаНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБ
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ГОС1100 Математика 1 1 АО О 3 2 1 0 5
2. ГОС1200 Нацртна геометрија 1 НС О 2 0 2 0 5
3. ГОС1300 Техничка физика 1 TM О 2 1 1 0 5
4. ГОС1400 Геодезија 1 НС О 2 2 0 0 5
5. ГОС1500 Инжењерска геологија 1 НС О 2 2 0 0 4
6. Изборни блок 1 1   ИБ 2 2 0 0 5
7. ГОС2100 Математика 2 2 АО О 3 2 0 0 6
8. ГОС2200 Техничкa механика 1 2 ТМ О 3 2 0 0 5
9. ГОС2300 Грађевински материјали 1 2 НС О 2 2 0 0 5
10. ГОС2400 Заштита животне средине 2 ТМ О 2 2 0 0 5
11. Изборни блок 2 2   ИБ 2 2 0 0 5
12 Изборни блок 3 2   ИБ 2 0 0 0 3
Укупно часова активне наставе на години студија 51 Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
13. ГОС3100 Математика 3 3 АО О 3 2 0 0 6
14. ГОС3200 Отпорност материјала 1 3 ТМ О 2 2 0 0 5
15. ГОС3300 Техничкa механика 2 3 ТМ О 2 2 0 0 5
16. ГОС3400 Механика флуида 3 ТМ О 3 2 0 0 5
17. ГОС3500 Грађевински материјали 2 3 НС О 3 2 0 0 3
18. ГОС3600 Зградарствo 1 3 НС О 4 3 0 0 6
19. ГОС4100 Механика тла 4 ТМ О 3 2 0 0 5
20. ГОС4200 Зградарствo 2 4 СА О 3 1 0 0 4
21. ГОС4300 Отпорност материјала 2 4 ТМ О 3 1 0 0 4
22. Изборни блок 4 4   ИБ 2 0 0 0 4
23. ГОС4500 Саобраћајни инфраструктурни системи 4 НС О 3 2 0 0 6
24. ГОС4600 Основи пројектовања грађевинских објеката 4 НС О 3 2 0 0 6
Укупно часова активне наставе на години студија 54 Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
25. ГОС5100 Статика конструкцијa 1 5 НС О 4 3 0 0 7
26. ГОС5200 Теорија бетонских конструкцијa 1 5 НС О 3 2 0 0 6
27. ГОС5300 Фундирање 5 НС О 2 2 0 0 5
28. ГОС5400 Технологија бетона 5 СА О 2 2 0 0 4
29. ГОС5500 Хидротехнички објекти и системи 5 СА О 3 2 0 0 3
30. Изборни блок 5 5 АО ИБ 1 1 0 0 2
31. ГОС6100 Теорија бетонских конструкцијa 2 6 СА О 2 2 0 0 4
32. ГОС6200 Металне конструкције 6 СА О 2 2 0 0 3
33. ГОС6300 Статика конструкција 2 6 СА О 4 3 0 0 4
34. Изборни блок 6 6 СА ИБ 2 2 0 0 5
35. ГОС6500 Стручна пракса 6 СА О 0 3 0 0 3
36. ГОС6600 Завршни рад (B. Sc. рад) 6 СА О 0 0 5 0 12
Укупно часова активне наставе на години студија 55 Укупно ЕСПБ 60

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас