English   Srpski

Невена Петровић

Image
Основни подаци
Име и презиме Невена Петровић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област

Математичка анализа са применама

Датум последњег избора у звање 17.01.2023. године
Стручна спрема Дипломирани математичар - информатичар
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0002-1969-6277
Истраживачка област  
Kабинет  
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас