English   Srpski

Милош Адамовић

Image
Основни подаци
Име и презиме Милош Адамовић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Примењена физика
Датум последњег избора у звање 17.1.2023. године
Стручна спрема Мастер физичар
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0002-0864-7621
Истраживачка област  
Kабинет  
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас