English   Srpski

др Марина Бошковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Марина Бошковић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Примењена механика
Датум последњег избора у звање 4.2.2022. године
Стручна спрема Доктор наука - машинско инжењерство
Звање Доцент
Функција  
ORCID број 0000-0002-3637-2741
Истраживачка област  
Kабинет Стара зграда, кабинет 110
Број локала 170 
Број мобилног  
Е-пошта

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас