English   Srpski

др Братислав Средојевић

Image
Основни подаци
Име и презиме Братислав Средојевић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Математичка анализа са применама
Датум последњег избора у звање 16.9.2022. године
Стручна спрема Доктор наука
Звање Доцент 
Функција  
ORCID број 0000-0002-2738-6084
Истраживачка област П001-Математика
Kабинет Стара зграда, кабинет 102
Број локала 174 
Број мобилног  
Е-пошта

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас