English   Srpski

др Снежана Ћирић-Костић

Image
Основни подаци
Име и презиме Снежана Ћирић-Костић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Машински елементи и конструисање 
Датум последњег избора у звање 9.9.2020. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Ванредни професор
Функција Руководилац Центра за конструисање и Лабораторије „3Д Импулс“
ORCID број 0000-0002-9684-0850
Истраживачка област  
Kабинет Нова зграда, кабинет 212
Број локала 139
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас