English   Srpski

др Наташа Павловић

Image
Основни подаци
Име и презиме Наташа Павловић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Страни језици – Енглески језик
Датум последњег избора у звање 14.10.2020. године
Стручна спрема Доктор књижевних наука
Звање Наставник страног језика
Функција  
ORCID број 0000-0003-1923-3683
Истраживачка област Енглески језик и књижевност
Kабинет Стара зграда, кабинет 213
Број локала  
Број мобилног 064 893 8851
Е-пошта

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас