English   Srpski

Аница Пантић

Image
Основни подаци
Име и презиме Аница Пантић
Катедра Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Математичка анализа са применама
Датум последњег избора у звање 13.10.2022. године
Стручна спрема Дипломирани математичар
Звање Асистент
Функција  
ORCID број

0000-0002-3929-5032

Истраживачка област П001 - Математика
Kабинет Стара зграда, кабинет 110
Број локала 170
Број мобилног  
Е-пошта

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас