English   Srpski

др Милан Коларевић

Image
Основни подаци
Име и презиме Милан Коларевић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област

Производно машинство

Датум последњег избора у звање 26.1.2017. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Редовни професор
Функција Шеф катедре
ORCID број 0000-0001-6521-5035
Истраживачка област Т130 - Производна технологија (Планирање и анализа експеримената, Теорија одлучивања, Организација производње, Управљање квалитетом)
Kабинет Нова зграда, кабинет 310
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас