English   Srpski

Тања Миодраговић

Image
Основни подаци
Име и презиме Тања Миодраговић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област  Машинско инжењерство
Датум последњег избора у звање 2.7.2021. године
Стручна спрема Мастер инжењер машинства
Звање Стручни сарадник
Функција  
ORCID број 0000-0003-3265-5661
Истраживачка област Производно машинство
Kабинет Нова зграда, кабинет 306
Број локала 126
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас