English   Srpski

Стефан Пајовић

Image
Основни подаци
Име и презиме Стефан Пајовић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област Производно машинство
Датум последњег избора у звање 2.12.2021. године
Стручна спрема Мастер инжењер машинства
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0001-9697-2266
Истраживачка област Производно машинство
Kабинет Нова зграда, кабинет 301
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас