English   Srpski

др Владан Грковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Владан Грковић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област Производно машинство
Датум последњег избора у звање 10.3.2021. године
Стручна спрема Доктор наука - машинско инжењерство
Звање Доцент
Функција  
ORCID број 0000-0003-1229-4678
Истраживачка област Производно машинство
Kабинет Нова зграда, кабинет 310
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас