Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

 • Почетна
 • Самовредновање
 • Самовредновање и оцењивање квалитета 2018

Самовредновање и оцењивање квалитета 2018

Самовредновање и оцењивање квалитета Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву

Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2018 години факултет је у складу са законским обавезама приступио изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас