English   Srpski

Студије информационих технологија и система

Основне академске студије

Студијски програм Основних академских студија (ОАС) – Информационе технологије и системи је у поступку акредитације. Више информација о студијском програму биће доступно по завршетку поступка акредитације.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас