Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Erasmus+

Erasmus+ је програм међународне сарадње универзитета који представља наставак програма Erasmus Mundus који је од 1987. са много успеха спровођен у земљама Европске Уније. Од 2015. године у овај програм су укључене и друге земље, па су тако и универзитети Србије добили могућност за учешће. Основу програма чини стипендирање мобилности студената и наставника. О учешћу универзитета Србије у овом програму можете се обавестити на интернет презентацији Erasmus+ програма Србије.

Универзитет у Крагујевцу је од самог почетка укуључен у програм Erasmus+. Носиоци активности овог програма на Универзитету су Одељење за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и саветовање студената. Актуелни конкурси за мобилност студената и наставника објављују се на посебној страници интернет презентације Универзитета.

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву учетвује у програму Erasmus+ кроз пројекте које припрема Универзитет у Крагујевцу, али и кроз пројекте које припремају наставници, сарадници и студенти Факултета. Током школске 2015/16 Факултет за машинство и грађевинарсво у Краљеву је припремио потписивање три уговора о размени студената и наставника у оквиру програма Erasmus+ са следећим универзитетима:

 • Политехничким универзитетом у Темишвару /Румунија/
 • Техничким универзитом за грађевинарство у Букурешту /Румунија/
 • Универзитетом у Болоњи /Италија/

 

Координатор свих активности Факултета у оквиру Erasmus+ програма је проф.др. Златан Шошкић, коме се за све информације у вези са програмом Erasmus+ можете обратити електронском поштом на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

За реализацију активности програма Erasmus+ Факултет је именовао тим који чине:

 • доц. др Горан Марковић, задужен за сарадњу са Техничким универзитом за грађевинарство у Букурешту
 • доц. др Снежана Ћирић Костић, задужена за сарадњу са Универзитетом у Болоњи
 • мр Бранко Радичевић, задужен за сарадњу са Политехничким универзитетом у Темишвару
 • Драгиша Шимуновић, Студент продекан, задужен за подршку иностраним студентима који долазе на размену на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

 

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас