English   Srpski

Легат др Петра Беличева

Дана 15. децембра 2023. године библиотечки фонд Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву обогаћен је легатом доктора нуклеарне физике и технике Петра Беличева. Др Петар Беличев је 2003. године докторирао на Електротехничком факултету у Београду, а свој радни век провео је на Војно-техничком институту и касније на Институту за нуклеарне науке „Винча“.

Легат тј. завештање обухвата велики број како страних, тако и домаћих књига и часописа из области математике, физике и других научних области и заузеће посебно место на полицама у оквиру Поклон библиотеке.

Током посете његова ћерка Петра Беличев, која је такође запослена на Институту за нуклеарне науке „Винча“, обишла је и једну од лабораторија нашег Факултета 3Д Импулс опремљену најсавременијим 3Д штампачом и скенером помоћу ког се остварује сарадња са привредом и помаже развој и унапређење постојећих производа. Овом приликом не само да је потписан записник о пријему легата, већ су се родиле идеје о међусобној сарадњи Факултета за машинство и грађевинарство и Иститута за нуклеарне науке „Винча“ у скоријој будућности.

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас