ЈАВНИ ПОЗИВ

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву упућује јавни позив, за пријаву заинтересованих кандидата за потенцијални избор у наставничка звања као и заснивање радног односа на Факултету.

У настојању да ојача научно - истраживачки кадар из научне области Електротехника и рачунарство, као и научне области Грађевинско инжењерство, ФМГ Краљево позива све заинтересоване кандидате, који испуњавају услове за избор у наставничка звања предвиђене одговарајућим правилницима Универзитета у Крагујевцу, да пошаљу своју биографију и списак објављених научних радова на мејл адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кандидати који буду задовољавали критеријуме биће позвани на даљи разговор са руководством Факултета.

Print