English   Srpski

Посета Катедре за мехатронику ФТН Чачак

Чланови Катедре за мехатронику Факултета техничких наука у Чачку су у оквиру сарадње са Катедром за производно машинство Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, посетили наш Факултет у среду, 14.12.2022. године.

Колеге из Чачка су током посете обишли: Лабораторију за акустику и техничку дијагностику, Лабораторију 3D Импулс, Лабораторију за аутоматско управљање и флуидну технику, Лабораторију за производну метрологију, Лабораторију за спајање и испитивање материјала, Лабораторију за производне технологије и Студентску радоницу.

Овој посети је претходила посета чланова Катедре за производно машинство нашег факултета, Факултету техничких наука у Чачку, где им је домаћин била Катедра за мехатронику ФТН Чачак. Обе посете су организоване ради упознавања са научним, лабораторијским и иновационим капацитетима обе установе, у циљу заједничке сарадње у области научно-истраживачког рада.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас