Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Нови сазив Студентског парламента

Након спроведених избора, данас је одржана конститутивна седница Студентског парламента Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, коју је сазвао декан проф. др Миле Савковић.

На седници су верификовани мандати члановима парламента, а затим се приступило тајном гласању за избор председника и заменика председника Студентског парламента.

Након тајног гласања, утврђено је да је за председника Студентског парламента реизабран Стефан Аџић, студент прве године докторских акдемских студија.

За заменика председника, изабран је Мирослав Видић, студент друге године основних академских студија.

На првој седници која је одржана истог дана, за студента продекана изабрана је Јана Сретовић, студенткиња треће године основних академских студија. На седници су такође изабрани чланови студентског парламента по ресорима,представници Студентског парламента у Савету, Наставно научном већу и представници нашег факултета за Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу.

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас