English   Srpski

Свечана додела диплома

ФМГ Краљево позива студенте који су дипломирали на ОАС и МАС машинског инжењерства и ОАС грађевинског инжењерства у току школске 2021/2022. године, да присуствују свечаној додели диплома.

Свечана додела ће се одржати у суботу, 3.12.2022. године са почетком у 11:00 часова, у амфитеатру А1.

Спискове дипломираних студената по студијским програмима можете погледати овде:

Трошкови израде дипломе износе 4.000,00 динара. Уплату је потребно извршити на жиро рачун ФМГ Краљево, број: 840-1042666-89.

НАПОМЕНА: Сви студенти, који буду дошли да преузму диплому, обавезно требају да се јаве у студентску службу пре почетка свечане доделе, ради евидентирања и регулисања уплате.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас