Престанак статуса студента

Студенти којима је истекао троструки број година од уписа факултета морају да заврше студије до краја ове школске године, или ће им, у супротном, престати статус студента.

Print