English   Srpski

Продужење статуса студента

Студенти којима истиче двоструки број школских година предвиђених за завршетак студијског програма, а желе да продуже статус студента у школској 2023/2024. години, треба да поднесу захтев за продужење статуса студента најкасније до 8.9.2023. године.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас