Упис студенaта виших година за 2022/23. год.

Сви студенти су дужни да регулишу свој статус уписом у 2022/2023. школску годину. Упис године ће се обавити у периоду од 29. септембра до 6. октобра 2022. године, у студентској служби ФМГ Краљево, од 10:00 до 12:00 часова.

За упис године потребно је:

 1. Да су заведене све оцене (проверити на свом електронском налогу);
 2. Два обрасца ШВ-20 које можете преузети са линка испод (документ одштампати двострано, на једном листу)
  pdfШВ-20
 3. Један семестрални лист (купује се у скриптарници)
  pdfСеместрални лист
 4. Студентски индекс, уредно попуњен (потписи са предавања, вежби и осталих обавеза из протекле школске године) ради овере семестра
 5. Уплатница на 3.500,00 дин (за упис године, здравствено осигурање и студентске активности).
  uplatnica upis godine
 6. Да су измирена сва дуговања према Факултету из претходне године;
 7. Уплата прве рате или целе школарине (по избору) за нову школску годину
 8. Студенти су обавезни да пре уписа пријаве све предмете које желе да слушају и полажу у школској 2022/2023. години путем својих налога на сервису еСтудент. Студент мора да пријави минимално 37 ЕСПБ бодова, а може да пријави максимално 78 ЕСПБ бодова. Студент не може пријавити предмете из наредне године ако није пријавио све неположене предмете из претходних година. Самофинансирајући студенти плаћају све пријављене бодове, буџетски плаћају бодове које су пијавили преко 60 ЕСПБ бодова.
  pdfЦеновник
 9. Самофинансирајући студенти, и буџетски студенти који су пријавили преко 60ЕСПБ бодова, попуњавају два примерка уговора о школовању, који се налази на сајту Факултета и који прилажу уз осталу документацију.

docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија машинско инжењерство
docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија грађевинско инжењерство
docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија инжењерство заштите на раду
docУговор о студирању на студијском програму мастер академских студија машинско инжењерство
docУговор о студирању на студијском програму докторских академских студија машинско инжењерство

УПИС ГОДИНЕ

Члан 102. и 103. Закона о високом образовању:

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБбодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом.

Студенти су у  обавези да упис године изврше у предвиђеном року, у супротном ће сносити додатне финансијске трошкове према ценовнику!

Print