English   Srpski

Административно-техничка јединица

Административно техничка јединица обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско-материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Административно техничку јединицу Факултета чине стручне службе и то:

  • Општа служба,
  • Служба за материјално финансијске послове,
  • Служба за студентска питања,
  • Информатичка служба,
  • Служба за одржавање и обезбеђење објеката.

Административно-техничком јединицом руководи секретар и одговоран је за организацију и ажурност рада ове организационе јединице.

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us