English   Srpski

Национални пројекти

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је током свог постојања реализовао огроман број националних пројеката под окриљем ресорних министарстава. У периоду од 2011. до 2020. године, Факултет је учествовао у реализацији следећих националних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:


Назив пројекта: Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматког управљања
Ознака пројекта: ТР 33026


Назив пројекта: Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе
Ознака пројекта: ТР 33027


Назив пројекта: Пројектовање, развој и примена нове генерације АДИ материјала
Ознака пројекта: ТР 34015


Назив пројекта: Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна
Ознака пројекта: ТР 35006


Назив пројекта: Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезорјентацију пилота
Ознака пројекта: ТР 35023


Назив пројекта: Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа
Ознака пројекта: ТР 35031


Назив пројекта: Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената
Ознака пројекта: ТР 35037


Назив пројекта: Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације
Ознака пројекта: ТР 35038


Назив пројекта: Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина
Ознака пројекта: ТР 37020


Назив пројекта: Механика нелинеарних и дисипативних система – савремени модели, анализа и примене
Ознака пројекта: ОН 174016


Назив пројекта: Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене
Ознака пројекта: ОН 174025


 

 

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us