English   Srpski

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство

Библиотека Факултета

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство постоји још од оснивања Факултета. С обзиром на чињеницу да постоји већ више од 50 година, треба истаћи да библиотека Факултета у свом фонду има старе и ретке, а ипак очуване примерке стручне литературе, које студенти и дан данас траже. У склопу библиотеке, а на другом спрату Факултета, налази се читаоница, која је студентима на располагању сваког радног дана од 00-24.

Фонд библиотеке

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву има у свом фонду преко 10 000 библиотечких јединица (уџбеника, монографских публикација, часописа и др.). Фонд библиотеке обухвата и ранијих година одбрањене  дипломске, магистарске и мастер радове, као и докторске дисертације. Треба истаћи и податак да је библиотека чланица Cobiss ситема, тако да се фонд библиотеке може претраживати и путем електронског каталога путем линка Cobiss. Уколико у фонду библиотеке нема публикације која је студенту неопходна за рад, могуће је наручити је из било које факултетске библиотеке помоћу међубиблиотечке позајмице. 

Услови коришћења

Корисници библиотеке су студенти и професори Факултета. Речници, енциклопедије, лексикони,  односно све што спада у референсну збирку, могу се позајмити само на један дан уз обавезно  остављање личних докумената (индекс и личну карту). Богатство и разноврсност података садржаних у Референсној збирци омогућава брз и квалитетан извор информација.

Радно време 

Библиотека је отворена за рад са студентима и професорима сваког радног дана од  8-15 часова.

Контакт

 • Милена Гочобија, библиотекар

       E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дародавци

Факултет за машинство и грађевинарство са захвалношћу памти дародавце, који су својим поклонима обогатили фонд Библиотеке (наведени по хронолошком реду):

1. Цењене колеге са других факултета и универзитета:

 • Проф. др Љубомир Грујић
 • Проф. др Душан Мићевић
 • Проф. др Бранко Обровић
 • Проф. др Ненад Павловић
 • Проф. др Слободан Дајовић

 2. Поштовани пријатељи Факултета

 • Инг. Љубодраг Протић
 • Г-дин Драган Николић
 • Инг. Драгослав Аџић
 • Др Милан Матијевић
 • Инг. Млађен Танасковић

3. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у Крагујевцу 

4. Наставници и сарадници Факултета:

 • Проф. др Љубомир Лукић
 • Проф. др Милоје Рајовић

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us